Systemet arbetar, var vänlig vänta!

Kommers­kollegium
Licens­system

Licenskravet för stål och aluminium upphör den 16 maj. Du kan därför inte längre hantera befintliga licenser eller skapa nya.
Läs mer här: Kravet på licens tas bort